Developer


Được thành lập vào năm 1996, Công ty TNHH Boustead Projects (SGX: AVM) là nhà cung cấp giải pháp bất động sản công nghiệp hàng đầu tại Singapore, với chuyên môn kỹ thuật cốt lõi về thiết kế và xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp cho các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp địa phương. Đến nay, chúng tôi đã xây dựng và phát triển hơn 3.000.000m2 bất động sản công nghiệp tại Singapore, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam. Công ty TNHH Tư nhân Boustead Projects E & C (“BP E & C”) là công ty con do chúng tôi sở hữu 100% vốn, chuyên về thiết kế và xây dựng đã được Cơ quan Xây dựng (BCA) của Singapore cấp giấy phép hạng CW01-A1 và General Builder Hạng 1 để triển khai các hợp đồng xây dựng có giá trị không giới hạn.

Visit us at www.bousteadprojects.com