Factory

Nhà xưởng xây theo yêu cầu

– Diện tích đất để xây dựng một nhà máy độc lập từ 3.000m².
– Boustead Projects mang đến sự đa dạng về diện tích đất xây dựng công trình và các giải pháp bất động sản với thiết kế tuân thủ đầy đủ các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
– Giải pháp thanh toán phí thuê theo từng tháng giúp giảm thiểu gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu của khách hàng.